INO-COLD

SOĞUK ODA TEST YÖNETİM SİSTEMİ

Ino-Cold, soğuk odalarda yapılacak sıcaklık ve verimlilik testlerini yönetebilmeyi sağlayan web tabanlı uygulamadır.

 

Test odaları ve bölümleri sisteme tanımlanarak, tasarlanan elektronik kart üzerinde bulunan sıcaklık, basınç, akım, nem sensörleri ve analizör değerlerini test süresince biriktirerek bunlar ile ilgili analiz ve grafik destekli raporlama olanağı sağlar.

 

Tüm sensörler kalibre edilebilir.

 

Test raporları pdf formatında alınabilir.
Inovenus Ability
Teknik ve Mesleki Yeterlilik
Inovenus Passion
Yaratıcılık ve Yenilikçi Düşünce
Inovenus Integrity
Dürüstlük ve Açıklık
Inovenus Collaboration
İşbirliği